Kresby a grafika

15002021

Velkou část podsbírky kreseb tvoří soubor kreseb, skic a náčrtů Františka Matouška a také rozsáhlý soubor kreseb tanečnic Emanuela Frinty, dále podsbírka obsahuje kresby českých autorů 20. století a díla regionálních autorů převážně 2. poloviny 20. století.
Podsbírka grafika obsahuje v převaze díla českých grafiků a ostatních umělců zabývajících se grafickým uměním 20. století. Podsbírka zahrnuje grafická díla na papíře v celé škále grafických technik. Většina děl jsou volné listy, malá část je adjustována pod sklem, v rámech.

32 uměleckých děl
>> zpět na VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.