Sbírka online

Kresby Obrazy Plastiky

Sbírka Městské galerie Vysoké Mýto zahrnuje 4 podsbírky: kresby, obrazy, grafiky a menší množství plastik. Její velkou a zásadní částí jsou díla vycházející z regionu - tj. Vysokého Mýta a okolí. Tuto provázanost lze vnímat jak námětovou, tak v osobnosti umělce. Sbírka však obsahuje umělecká díla přesahující region. V galerijních fondech (zhruba 2 000 obrazů a dalších výtvarných děl), jejichž převážnou část tvoří díla českých výtvarníků 20. století, upoutávají pozornost dvě rozsáhlé kolekce z pozůstalosti malíře a kreslíře Emanuela Frinty (1896 - 1970) a malíře, jednoho ze zakladatelů české abstrakce, Františka Matouška (1901 - 1961). V roce 2019 Městská galerie Vysoké Mýto získala do svých sbírek obsáhlou pozůstalost po vysokomýtském rodákovi Ivanu Bednářovi (1923 - 1993).

Zobrazit celou sbírku


Velkou část podsbírky kreseb tvoří soubor kreseb, skic a náčrtů Františka Matouška a také rozsáhlý soubor kreseb tanečnic Emanuela Frinty, dále podsbírka obsahuje kresby českých autorů 20. století a díla regionálních autorů převážně 2. poloviny 20. století.

Podsbírku obrazů tvoří velké kolekce děl českých malířů, krajinářů, především zdejšího rodáka Jana Honsy a v nedalekých Častolovicích tvořícího Antonína Hudečka; velké soubory jsou tu také od Jakuba Obrovského a Františka Kavána. Významně zastoupeni jsou místní malíři - Alois Srnský, Václav Peřina, Václav Prágr, Jan Juška či Josef Kubizňák. Mimo to již zmíněný František Matoušek. V jednotlivostech jsou vynikajícími díly zastoupeni i čeští klasici (Navrátil, Mařák, Aleš, Slavíček,...), ale i představitelé moderny, např. Bauch, Gross, Nejedlý či Smetana. Převážně jde o tvorbu 20. století, menší soubor malby 19. století, zejména krajinomalby a soubor děl z 21. století.

Podsbírka grafika obsahuje v převaze díla českých grafiků a ostatních umělců zabývajících se grafickým uměním 20. století. Podsbírka zahrnuje grafická díla na papíře v celé škále grafických technik. Většina děl jsou volné listy, malá část je adjustována pod sklem, v rámech.

Podsbírka plastik je tvořena převážně jednotlivě zastoupenými díly různých autorů, např. Jana Štursy, Jakuba Obrovského, Vincence Vinglera, Karla Lidického, Ellen Jilemnické, Jana Hubáčka, Karla Bureše a dalších.

>> zpět na VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.