Sbírka online

15002021

Sbírka Městské galerie Vysoké Mýto zahrnuje 4 podsbírky: kresby, obrazy, grafiky a menší množství plastik. Její velkou a zásadní částí jsou díla vycházející z regionu - tj. Vysokého Mýta a okolí. Tuto provázanost lze vnímat jak námětovou, tak v osobnosti umělce. Sbírka však obsahuje umělecká díla přesahující region. V galerijních fondech (zhruba 2 000 obrazů a dalších výtvarných děl), jejichž převážnou část tvoří díla českých výtvarníků 20. století, upoutávají pozornost dvě rozsáhlé kolekce z pozůstalosti malíře a kreslíře Emanuela Frinty (1896 - 1970) a malíře, jednoho ze zakladatelů české abstrakce, Františka Matouška (1901 - 1961). V roce 2019 Městská galerie Vysoké Mýto získala do svých sbírek obsáhlou pozůstalost po vysokomýtském rodákovi Ivanu Bednářovi (1923 - 1993)

414 uměleckých děl
>> zpět na VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.